CMS Ceramide Barrier Extreme Cream

2.100.000

Mona Frema

Kem dưỡng khoá ẩm CMS Ceramide Barrier Extreme Cream giúp tăng cường sự chặt chẽ của các tế bào lớp sừng, giống như khung đỡ bao phủ chặt chẽ độ ẩm và lipid cần thiết, làm giảm sự mất chất dinh dưỡng và hoàn thiện quá trình dưỡng ẩm.

CMS Ceramide Barrier Extreme Cream

2.100.000

Mua sản phẩm này và nhận ngay 2.100 Lonacoins (1 Lonacoin = 10đ)!