Hiển thị 1–24 của 72 kết quả

Gói Ultra S Line 140mm

6.470.000 

Ultra S Line 140mm dạng sợi

258.800 

Gói Ultra V Double Twist 80mm

6.470.000 

Ultra V Double Twist 80mm dạng sợi

258.800 

Gói Ultra V Tornado PCL 90mm

9.375.000 

Ultra V Tornado PCL 90mm dạng sợi

375.000 

Gói Ultra V Inch PDO

5.937.500 

Ultra V Inch PDO dạng sợi

237.500 

Gói Ultra V Super Tornado Cannula 50mm

18.400.000 

Gói Ultra V Octo Twist PDO 50 70mm

7.050.000 

Gói Ultra V Octo Twist PDO 38 40mm

7.050.000 

Gói Ultra V Octo TWIST 50 70mm

8.812.500 

Ultra V Octo Twist 50 70mm dạng sợi

881.250 

Gói Ultra V Octo Twist 38 40mm

8.812.500 

Ultra V Octo Twist 38 40mm dạng sợi

881.250 

Gói Ultra V Hiko Short PCL

12.000.000 

Ultra V Hiko Short PCL dạng sợi

600.000 

Gói Ultra V Hiko Short CANNULA 30 30mm

10.120.000