BẢNG QUYỀN LỢI CÁC MEMBER

THĂNG HẠNG MEMBER

Bạn cần tích lũy điểm lonacoin để đạt được Hạng Lona Member sau đây:


Tích luỹ 20.000 lonacoins


Tích luỹ 10.000 lonacoins


Tích luỹ 5.000 lonacoins


Sau khi có đơn hàng

Xem Ngay

Quyền lợiLSGD
Nhận 1.000 lonacoins mỗi khi đạt thăng hạng✔️✔️✔️✔️
Đổi ra chiết khấu bằng lonacoin đã tích luỹ✔️✔️✔️✔️
(1) Kéo dài thêm hính sách đổi hàng (ngày)7153060
(2) Nhân lonacoins tích luỹ tại một số gian hàng✔️✔️✔️✔️
% Chiết khấu khi thanh toán trước mỗi đơn 5M2345
(3) % Sale đặc quyền theo member lên đến_2515
Quà đặc quyền theo gian member mỗi đơn 3Tr_✔️✔️✔️
Hỗ trợ phí miễn phí giao hàng đơn từ 500K_✔️✔️✔️
Quà sinh nhật member mua trong tháng SN_✔️✔️✔️
Nhân điểm lonacoins mua trong tháng SN_234
Bộ Gift new brand simple_135
(4) DV spa relaxing Lona Home Spa (suất)_1310
Freeship mọi đơn trong 01 năm__✔️✔️
Gift cao cấp đạt thăng hạng member__✔️✔️
Tham gia Sale từ hãng tại LonaSkinLab___✔️
Tham gia huấn luyện nhóm kín từ hãng___✔️
Ưu tiên đổi tất cả các quà hot nhất___✔️
(5) Học lớp skincare tại Lona SkinLab___✔️
Thời hạn member sẽ được kéo dài 365 ngày tính từ đơn hàng cuối cùng đạt thăng hạng. Theo đó, sau khi thăng hạng số lượng lonacoin tương ứng với thăng hạng đó sẽ bị trừ đi. Để duy trì hạng member hoặc thăng hạng cao hơn sau khi 365 ngày kết thúc, bạn cần có số lonacoin tích luỹ mới tương ứng với thăng hạng đó.
Trường hợp duy trì không thành công nhưng vẫn có đơn hàng phát sinh trong năm, Bạn sẽ bị giảm hạng member một cấp cho năm kế tiếp. Ngược lại, không có đơn hàng nào phát sinh trong năm thì hạng member sẽ mất và toàn bộ lonacoin sẽ không được gia hạn.
Điểm lonacoin tích luỹ của bạn sẽ có thời hạn sử dụng trong 365 ngày.
Số lượng lonacoin nào vượt quá 365 ngày sẽ bị trừ dần đi trong tài khoản của bạn. Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng việc xem xét duy trì hay thăng hạng member luôn xảy trước khi lonacoin tích luỹ của bạn hết hạn.

(1) Hàng đổi đáp ứng theo đúng tiêu chí của chính sách đổi hàng.

(2) Xem thêm các gian hàng được áp dụng nhân lonacoin tích luỹ.

(3) Bạn cần có quyền đăng nhập member tương ứng để có thể xem được các khuyến mãi đặc quyền cho từng bậc member này.

(4) (5) chỉ áp dụng cho hình thức offline.