LONACOIN

CHÍNH SÁCH TÍNH ĐIỂM LONACOIN:

 • Tỷ lệ quy đổi điểm thương tương ứng với 1.000 VNĐ = 1 lonacoin
 • Tỷ lệ thanh toán bằng điểm thưởng tương ứng với: 100lonacoins = 1.000 VNĐ

ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN MỚI VÀ ĐẠT THĂNG HẠNG:

 • Với đơn hàng đầu tiên, sau khi đăng ký Thành viên tại Lona, Bạn sẽ nhận được 1.000 lonacoins tích luỹ.
 • Sau khi đạt thăng hạng mới  bạn sẽ bị trừ  số lonacoin quy đổi tương ứng với member đó. Tuy nhiên, Lona sẽ tặng bạn 1.000lonacoins mới để thưởng cho vị trí thăng hạng mới mà bạn vừa đạt được này.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG LONACOIN:

 • Áp dụng vào đơn hàng kế tiếp cho mọi hoá đơn thanh toán tại Giỏ hàng.
 • Được áp dụng cùng với chương trình khuyến mãi (sẵn có).
 • Được sử dụng lonacoin để thăng hạng member.

NHÂN ĐÔI (x2) LONACOIN: THEO GIAN HÀNG

 • Dermalogica
 • Obagi
 • The Perfect Derma
 • MaritDerm
 • DermEden
 • Decaar Paris
 • Botani
 • Desembre
 • ISOV
 • Stanhome

NHÂN BA (x3) LONACOIN: BỘ THIẾT KẾ LONA KIT:

Bạn sẽ được x3 số điểm

NHÂN ĐÔI (x2x3x4) LONACOIN: THÁNG SINH NHẬT

 • Khi khách hàng mua hàng trong tháng sinh nhật sẽ được nhân hai, ba hay bốn số lonacoin tích luỹ cho giá trị đơn hàng tuỳ thuộc vào cấp bậc thành viên của quý khách đang có là Silver, Gold hay Diamond tương ứng tại Lona theo chương trình Lona Care.
 • Áp dụng cho đơn hàng kế tiếp và được cộng gộp các Chương trình Khuyến mãi
 • Điều kiện khách hàng đã là thành viên của Lona và đăng ký tài khoản trên 3 tháng.