[message_box bg_color=”rgb(69, 69, 69)” padding=”7″] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span=”7″ span__sm=”12″ align=”center”]

FLASH SALE GENEWORLD 30% OFF   Tất cả sản phẩm

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_countdown style=”text” size=”94″ day=”9″ time=”23:00″ t_week=”tuần” t_day=”ngày” t_hour=”giờ” t_min=”phút” t_sec=”giây”] [/col] [/row] [/message_box] [ux_slider] [ux_banner height=”706px” bg=”84876″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.35)” bg_pos=”45% 22%”] [text_box width=”69″ width__sm=”80″ position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”90″]

Chỉ 02 ngày duy nhất

GENEWORLD BIG SALE

[ux_countdown size=”307″ color=”light” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.86)” day=”9″ time=”23:00:00″ t_week=”tuần” t_day=”ngày” t_hour=”giờ” t_min=”phút” t_sec=”giây”] [button text=”MASK VÀ SRM BIO” color=”white” style=”outline” link=”https://lona.vn/thuong-hieu/mediworld/san-pham-organic/”] [button text=”VI SINH LÊN MEN” color=”white” style=”outline” link=”https://lona.vn/thuong-hieu/mediworld/vi-sinh-len-men/”] [button text=”MEDIGEN” color=”white” style=”outline” link=”https://lona.vn/te-bao-goc-medigen-gia-bao-nhieu/”] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [row h_align=”center”] [col span=”8″ span__sm=”12″ align=”center”]

sự lành tính vượt trội

Tất cả các sản phẩm của GeneWorld đều được Lona khuyến nghị dành cho hầu hết các khách hàng có làn da nhạy cảm và cả phụ nữ đang mang thai vì sự lành tính và organic của Brand này.

[/col] [/row] [title style=”bold-center” text=”CÁC DANH MỤC SẢN PHẨM”] [ux_product_categories style=”overlay” type=”grid” grid=”8″ grid_height=”300px” depth=”1″ depth_hover=”4″ ids=”686,685,1710″ text_pos=”middle” text_size=”large”]

Micro Mask Peel – Mặt nạ vi sinh lên men

392.000 

Tế bào gốc Medigen Geneworld

2.800.000 
[gap height=”54px”] [title style=”bold-center” text=”Bài viết được yêu thích nhất”] [blog_posts depth=”1″ depth_hover=”4″ image_height=”68%”] [ux_banner height=”387px” bg=”84912″ bg_pos=”100% 33%”] [text_box width=”40″ width__sm=”64″ position_x=”100″ position_x__sm=”100″ position_y=”50″ position_y__sm=”100″] [ux_text text_color=”rgb(10, 29, 121)”]

để không bỏ lỡ khuyến mãi

Đăng ký bản tin Sale ngay

[/ux_text]

    Your Email (required)


    [/text_box] [/ux_banner]