Thuật ngữ chung để chỉ một nhóm lớn các thành phần tự nhiên và tổng hợp có tác dụng bảo vệ da khỏi tác động của môi trường.

icons8-exercise-96 chat-active-icon